zpět

Jak lze studovat    Celá výuka v této škole probíhá v sobotu a neděli od 10 do 17 hod a to v rozsahu 14 celodenních lekcí: od října 2021.
Dle rozvrhu hodin. 

    Pročtěte si náš studijní program a vyberte si některou z variant studia vybraných oborů . Celé studium zahrnuje 14 přednášek. Doporučujeme též nepovinný předmět :
Cesty k poznání pomocí zasvěcení, na který je možné se také přihlásit v rámci studia.