zpět

Jak uhradit studium


 

Vyplňte laskavě přihlášku a pošlete nám ji jako přílohu na náš e-mail: kristalovauniverzita@seznam.cz, nebo poštou na adresu:
SOLLANOE, Kunínova 1720/3, 149 00 Praha 11.
Uhraďte prosím školné, které se platí předem dle ceníku.

Cena studia za školní rok 2021/22 je 12 000,- Kč za 12 celodenních přednášek. Zaplacení školného na celý školní rok je možné: Jednorázově
12 000,- Kč, nebo zaplatit zálohu 3 000,- Kč a zbylých 9 000,- Kč je nutné uhradit do konce kalendářního roku. Platbu pošlete na účet č: 314267103/0800. Pro snadnou identifikaci Vaší platby na našem účtu použijte jako variabilní symbol Vaše datum narození. Přijetí přihlášky a platby Vám potvrdíme a zašleme průkaz ke studiu. Na tuto adresu také posílejte platby 3 500,- Kč na doplňkový předmět

Cesty k poznání pomocí zasvěceníStorno podmínky:
Studium je možné kdykoli v jeho průběhu ukončit nebo přerušit. Pokud studium předčasně ukončíte, bude Vám odečtena částka za absolvované přednášky plus storno poplatek 20 % z původně zaplacené částky. O ukončení studia je nutno požádat písemně. V případě neúčasti na výuce ze závažných důvodů, nelze požadovat vrácení školného. Ale je možné poslat za sebe náhradníka, který se prokáže Vaším průkazem, nebo je možno absolvovat jinou přednášku.